RODO

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako RODO). Respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, pragniemy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Administratorem Państwa danych osobowych
(dalej: Administrator) STOWARZYSZENIE INSTRUKTORÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH ul. TOSZECKA 86/21 44-117 Gliwice
NIP: 631-257-04-66, MIĘDZYNARODOWE CENTRUM RATOWNICTWA WODNEGO I KRYZYSOWEGO
ul. TOSZECKA 86/21 44-117 Gliwice NIP: 969-162-13-69
można się kontaktować za pomocą email: szkoleniagliwice@interia.pl lub telefonicznie.
Zbieramy tylko niezbędne dane do realizacji określonych celów.Państwa dane będą udostępnione tylko tym podmiotom, które są niezbędne w realizacji naszych celów. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione innym podmiotom handlowym.
Jako Administrator dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej, fizycznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Jeśli mają Państwo pytania lub jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail:szkoleniagliwice@interia.pl

Brak możliwości komentowania.