szkolenia taktyczne-resortoweSzkolenie służb mundurowych oraz żołnierzy MON z zakresu taktyki działań w strefie działań wojennych

szturm na obiekty (stałe i ruchome)
patrole
posterunki kontrolno-blokadowe
konwoje i eskorty
działania ochronne osób
działania strzelców wyborowych w ramach grupy bojowej.
Zasady i charakterystyka prewencyjnego wykonywania zadań w strefie wojennej.
Zapoznanie z systemem dowodzenia obowiązującego w strefie wojennej.
Procedury podczas realizacji zadań w strefie wojennej.
Wspomaganie grup realizujących zadania w „strefie działań wojennych” przez siły wsparcia reagujące w systemie alarmowania (QRF).
Zapoznanie z systemem FORCE PROTECTION obowiązującym w jednostkach koalicji. Zapoznanie ze strukturą w układzie budynków w/w jednostek, z uwzględnieniem miejsc bezpiecznych, sposobami ewakuacji w miejsce bezpieczne.
Zasady prowadzenia łączności i monitorowania.
Zasady ogólne taktyki „czarnej”, taktyki w terenie zurbanizowanym „MOUT” taktyki terenu przygodnego, technik wysokościowych z użyciem śmigłowca w strefie wojennej.
Organizacja grup, podgrup i zespołów realizujących zadania w strefie wojennej.
Zasady planowania i dowodzenia po otrzymaniu rozkazu wykonania zadania.
Zasady realizacji zadań oraz systemu kontroli.
Ogólne zasady działania wywiadu na poziomie strategicznym i taktycznym, współpraca z grupami taktyczymi.
Pomoc przedmedyczna w trakcie działań (czerwona taktyka).
Zasady postępowania w sytuacji zakładniczej.
COMBAT – SHOOTING – SYSTEM bojowy system strzelania
Wyszkolenie z zakresu walki wręcz, samoobrony oraz taktyki i techniki interwencji w systemie „krav maga” oraz „ military – combat – jiu jitsu”
Walka w kontakcie bezpośrednim
Taktyka ochrony specjalnej „VIP ”
CPP – militarna „Close – Personal – Protection” dla grup ochronnych przeznaczonych do ochrony VIP-ów w strefach wysokiego ryzyka.
Zielona taktyka
Działania rozpoznawcze i dywersyjne w terenie
(zurbanizowanym, leśnym)

Brak możliwości komentowania.