kursy nurkowe


Kurs na stopnie nurkowe PADI

Stopnie podstawowe ,średniozaawansowane i zaawansowane.
Duże zniżki dla grup zorganizowanych

  1. OWD /Open Water Diver/
   Kurs podstawowy OWD:
   5 nurkowań w pełnym sprzęcie na basenie (może to być też spokojna zatoczka lub płytsza część jeziora do 6 metrów).
   4 nurkowania na wodach otwartych w tym 2 do 12 metrów a 2 do 18 metrów.
   Zajęcia teoretyczne poprowadzone w oparciu o podręcznik do kursu podstawowego i film.
   Kurs daje uprawnienia samodzielnego nurka (czyli do nurkowania z osobą o podobnych uprawnieniach): nurkowanie do 18 metrów.
  2. AOWD
   Kurs zaawansowany AOWD:
   Może w nim uczestniczyć nurek z podstawowym stopniem innej organizacji nurkowej.
   5 nurkowań w różnych warunkach w tym dwa obowiązkowe – głębokie do 30 metrów i nawigacyjne. Pozostałe 3 to np. suchy skafander, wraki, nocne, nitroks, poszukiwanie i wydobywanie, doskonała pływalność, górskie, wielopoziomowe.
   Nie wymagane są nurkowania międzystopniowe.
   Zajęcia teoretyczne są prowadzone na podstawie wybranych rozdziałów podręcznika do kursu AOWD.
   Kurs daje uprawnienia samodzielnego nurka: Zalecana głębokość 30 metrów nie więcej niż 40 metrów.
  3. Kurs pierwszej pomocy potrzebny do divemastera i rescue diver
  4. Kurs Rescue Diver
   Kurs Rescue:
   Może w nim uczestniczyć nurek z podstawowym stopniem innej organizacji nurkowej.
   12 zajęć z ratownictwa nurkowego od najprostszych typu holowanie czy wydobywanie na powierzchnię i wynoszenie na brzeg nieprzytomnego nurka, poprzez sztuczne oddychanie na powierzchni podczas holowania i rozbierania ze sprzętu aż po kierowanie akcją poszukiwawczo ratunkową.
   Nie wymagane nurkowania między stopniowe.
   Kurs nie daje dodatkowych uprawnień nurkowych. Zwiększa możliwości ratownicze nurków.
  5. Specjalizacje ważne dla divemastera:nawigacja, głębokie, nitrox, doskonała pływalnosć, suchy skafander, wrakowe, nocne, wielopoziomowe.,itp
  6. Divemaster
  7. Kurs Divemastera (zawodowego przewodnika):
   Może w nim uczestniczyć nurek ze średnim stopniem innej organizacji nurkowej.
   Wymagane 60 nurkowań w momencie ukończenia kursu. Liczą się wszystkie nurkowania w logbooku. Nie tylko „międzystopniowe” czy turystyczne ale również odbyte podczas kursów od OWD do Rescue i specjalizacji oraz te odbyte podczas samego kursu Divemastera.
   Około 7-8 dni zajęć (możliwa opcja weekendowa) obejmujących zajęcia teoretyczne, nurkowania i prowadzenie grup nurkowych pod wodą oraz asystowanie podczas szkoleń.
   Kurs daje uprawnienia profesjonalnego przewodnika nurkowego oraz asystenta podczas szkoleń nurkowych. Nurkowania do 40 metrów.
  8. Asystent Instruktora Kurs Asystenta Instruktora:
   Może w nim uczestniczyć nurek ze stopniem wyższym innej organizacji nurkowej.
   Około 5-6 dni zajęć (możliwa opcja weekendowa) obejmujących zajęcia teoretyczne, oraz prowadzenie części szkoleń.
   Kurs daje uprawnienia profesjonalnego asystenta podczas szkoleń nurkowych. Możliwość prowadzenia zajęć basenowych podczas kursu OWD pod nadzorem instruktora
   Kurs Instruktorów Nurkowania PADI(IDC – dla Divemasterów lub równoważnych oraz instruktorów innych organizacji)
   Kurs Instruktora (Open Water Scuba Instruktor OWSI):
   Może w nim uczestniczyć nurek ze stopniem wyższym innej organizacji nurkowej.
   Kurs daje uprawnienia prowadzenia szkoleń od OWD do Divemastera oraz umożliwia dalszy rozwój poprzez robienie instruktorskich kursów specjalistycznych oraz technicznych.

Brak możliwości komentowania.