szkolenia taktyk technik interwencji
Szkolenie dla mundurowych służb prewencyjnych:

 1. Legitymowanie osób:
  w terenie otwartym
  w lokalu
  pojazdach
  w miejscu publicznym
 2. Zatrzymywanie pojazdów:
  patrol pieszy
  patrol zmotoryzowany
 3. Zatrzymywanie osób:
  w terenie otwartym
  w lokalu
  w pojazdach
  w miejscu publicznym
 4. Konwojowanie:
  przedmiotów wartościowych, wartości pieniężnych, ważnych dokumentów
  osób (tymczasowo zatrzymanych, oskarżonych, skazanych)
 5. Patrolowanie,
 6. Zasady postępowania w sytuacji zakładniczej.
 7. COMBAT – SHOOTING – SYSTEM bojowy system strzelania
 8. Taktyka technik interwencji
 9. Pomoc przedmedyczna w trakcie działań – elementy czerwonej taktyki.

Brak możliwości komentowania.